Kamenná stáj Čeřeniště

O nás

 

   Naše stáj se nachází v malebné vesničce Čeřeniště. Obec Čeřeniště  se rozkládá ve východní části českého středohoří l8 km jihovýchodně od Ústí nad Labem, a 10 km severozápadně od Litoměřic v nadmořské výšce 500 – 510 m.

   Jedná se o horskou ves, která byla zmiňována v roce 1407 jako   majetek královské koruny. V 16. století byla majetkem Hynka Krabice z Veitmile, který ves prodal v r. 1543 Litoměřicím. Majetek byl roku 1547 konfiskován a připadl královské komoře. Ves byla zpustošena během třicetileté války a zůstalo zde jen devět chalup. V obci se nachází roubené a hrázděné chalupy z 18. a 19. století. Pro časté požáry dřevěných staveb bylo vydáno nařízení, kterým byla povolena stavba pouze kamenná, dokonce některé roubené novostavby musely být na příkaz starosty strženy. V roce 1936 byl na Čeřeništi postaven kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů.

  Další historickou stavbou je kaple u hřbitova. Jedná se o výklenkovou stavbu z r. 1780 se sedlovou střechou a rovným závěrem. V nice byla umístěna plastika Panny Marie. 


   V severovýchodní části obce je mohutný sesuv půdy, který obnažil nevelký skalní masiv. Dodnes jsou patrny stopy této přírodní události. V této oblasti byl lignitový důl. Na místě tehdejší šachty je postaven velký dřevěný kříž, který nejen připomíná místo již opuštěného lignitového dolu, ale i místo mnoha lidských tragedií, neboť v ještě nezasypané šachtě nalezlo smrt mnoho sedláků, kteří se zřítily do šachty i s koňským spřežením. 

  V severozápadní části obce je vstup do soutěsky Rytinka. Touto soutěskou se po 2 km dostaneme do obce Sebuzín, která se nalézá na pravém břehu Labe. Na začátku století zde kotvily čluny a lodě, které odvážely ovoce, bobuloviny a další zemědělské výrobky buď do Prahy nebo do Hamburgu. Spojení s Labem zaručovalo tehdejšímu pracovitému a pečlivému z velké části německému obyvatelstvo slušné příjmy a živobytí. Dokladem toho jsou poměrně velké a honosné domy, vystavěné lesní cesty. Asi 3 km od Čeřeniště je vrch Varhošt na kterém je vybudována rozhledna. Při dobré viditelnosti je vidět Labe od Roudnice až do Děčína a celé Krušné Hory. 

Čeřeniště na facebooku :-)

TOPlist